Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych

Rozdzielacze hydrauliczne są kluczowym elementem każdego systemu hydraulicznego. Umożliwiają rozprowadzenie ciśnienia ze źródła do wielu punktów roboczych. Rozdzielacz jest używany jako zawór reagujący na obciążenie i może być jedno- lub dwustronnego działania.

Rozdzielacze hydrauliczne są powszechnie stosowane w takich aplikacjach, jak siłowniki obrabiarek, pneumatyczne systemy dozujące oraz silniki sprężarek powietrza o napędzie pneumatycznym.

Gdy rozdzielacze hydrauliczne są narażone na działanie trudnych warunków środowiskowych, wymagają okresowej konserwacji i naprawy. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy płyn hydrauliczny został zanieczyszczony brudem lub innymi nieczystościami, które mogły dostać się przez nieszczelności lub zużyte uszczelki w obudowie rozdzielacza.

4
3

Na czym polega proces regeneracji rozdzielaczy hydraulicznych? Serwis hydrauliki siłowej

Rozdzielacze mogą być regenerowane, aby zapewnić ich prawidłowe działanie po latach użytkowania. Proces ten polega na demontażu rozdzielacza i dokładnym wyczyszczeniu go za pomocą rozpuszczalników i detergentów, a następnie zastąpieniu zużytych lub uszkodzonych elementów nowymi. Regeneracja może przedłużyć żywotność starego rozdzielacza nawet o 30% w porównaniu z zakupem nowego.

Regeneracja to proces czyszczenia i przywracania funkcjonalności rozdzielaczy hydraulicznych. Regeneracja jest zwykle wymagana po długich okresach nieużywania lub gdy rozdzielacze zostały narażone na działanie zanieczyszczeń, takich jak olej, smar i brud.

Podczas regeneracji wewnętrzne elementy rozdzielacza są czyszczone i w razie potrzeby wymieniane. Po regeneracji rozdzielacz dokładnie testujemy, aby upewnić się, że działa prawidłowo, zanim zostanie ponownie oddany do użytku.

Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych – jakie niesie ze sobą korzyści?

Korzyści z regeneracji rozdzielaczy hydraulicznych jest wiele:

oszczędność pieniędzy

regeneracja rozdzielaczy to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na układzie hydraulicznym. Koszt regeneracji jest znacznie niższy niż zakup nowego rozdzielacza. Jest to szczególnie istotne w przypadku posiadania starego, zużytego rozdzielacza, który nie spełnia już dobrze swojej funkcji;

wysokie standardy jakości

regenerowane rozdzielacze hydrauliczne spełniają te same standardy jakości, co nowe, oraz są testowane i sprawdzane;

możliwości dostosowania do potrzeb

kolejną zaletą regenerowanych rozdzielaczy hydraulicznych jest to, że można je przebudować i zmodyfikować w celu dostosowania do konkretnego zastosowania i potrzeb. Jeśli potrzebujesz rozdzielacza dostosowanego do konkretnego zadania lub projektu, możesz to zrobić, zamawiając rozdzielacz u nas;

mniejszy wpływ na środowisko

nowe rozdzielacze hydrauliczne wymagają wydobycia surowców, produkcji, transportu i montażu. Wszystkie te procesy powodują emisję gazów cieplarnianych i wytwarzanie odpadów. Regeneracja nie ma żadnego wpływu na środowisko naturalne.

Najczęstsze przyczyny awarii rozdzielaczy hydraulicznych – naprawa rozdzielaczy hydraulicznych

Istnieje wiele powodów, dla których rozdzielacze ulegają awarii. Niektóre z najczęstszych to:

uszkodzenia spowodowane cząsteczkami znajdującymi się w płynie, takimi jak brud i cząsteczki rdzy. Mogą one uszkodzić gniazda zaworów w rozdzielaczu i spowodować nieszczelności, przez które może przedostawać się płyn;

stosowanie cieczy hydraulicznych o niskiej jakości. Dzieje się tak dlatego, że niektóre płyny zawierają dodatki, które wchodzą w reakcję ze stopami aluminium lub magnezu, powodując z upływem czasu ich porowatość. W rezultacie tracą one zdolność do prawidłowego uszczelniania, co powoduje nieszczelności i inne problemy z układem;

niewłaściwa instalacja nowego rozdzielacza w istniejącym systemie. Zdarza się to często, gdy ludzie próbują naprawiać sprzęt na własną rękę i nie wiedzą, z jaką siłą dokręcają śruby lub nakrętki do złączek lub węży. W rezultacie części ulegają uszkodzeniu albo w wyniku przyłożenia nadmiernej siły, albo w wyniku wygięcia ich względem siebie, co powoduje, że są podatne na przeciekanie w późniejszym czasie;

zużycie i eksploatacja. Rozdzielacze hydrauliczne są narażone na duże obciążenia podczas użytkowania. Jeśli używasz ich regularnie, będą wymagały regularnego serwisowania. Im częściej są one używane, tym bardziej są podatne na zużycie.

Oceń tę stronę